Startseite / בדיקת סטטוס

בדיקת סטטוס

 

מעתה ניתן לבדוק את סטטוס התיק אונליין. על מנת לבצע זאת עליכם להכניס את מספר התיק שלניתן לכם בתחילת התהליך. אם אין ברשותכם את מספר התיק שלכם ניתן לכתוב לנו מייל לכתובת  info@ghetto-pension.de
ואנו נשלח לכם את מספר התיק שלכם.

יש גם וידאו הסבר בתחתית הדף

כמו כן, אם אנו מבצעים עבורכם תביעה כפולה, עבור אמא ואבא זל,  ומספר התיק שלכם לדוגמא הוא S1234, אז מספר התיק של אבא יהיה S1234 ושל אמא S1234a.

[/cm

 

 

 

:בדיקת סטטוס

Enter the order number you would like to track in the form below.

סרטון הסבר איך בודקים סטטוס אונליין

 הסבר עבור הסטטוסים האפשריים של התיק

Explanations about the possible status of your matter

.התיק נמצא בשלב הראשוני של עבודת המחקר אנו שולחים שאילתות לכרטסת המרכזית ולרשויות בגרמניה בתקווה למצוא מידע ארכיוני רלוונטי לתביעה

שלב זה יכול להתארך עד כ 8 חודשים

התיק נמצא בשלב מתקדם של המחקר. יתכן ואנו נזדקק בקרוב למידע נוסף

זהו השלב בו אנו מגישים את התביעה לרשויות. בשלב זה בוחנים הרשויות את התביעה ומחליטים האם לאשר או לדחות  אותה. שלב זה יכול להתארך עד כ 4 חודשים

הרשויות הגרמניות אישרו את המשך התביעה. זהו השלב שבו אנו נשלח לכם טפסים אחרונים לתביעה

.ייפוי הכוח של המשרד הוסר מהתיק תביעה שלכם